تهیه بسته های آموزشی

بسیاری از اساتید دانشگاهی گنجینه ای از علم و دانش را با خود دارند در شیوه سنتی تنها در چارچوب زمانی و مکانی کلاس می توان از اندوخته های آنان بهره برد. اما امروزه پیشرفت های صورت گرفته در عرصه تکنولوژی و فناوری این امکان را فراهم ساخته تا دانش اندوخته شده را در قالب های گوناگون ذخیره کرد و آنها را به سادگی به مخاطبین گوناگون در مکان های گوناگون منتقل ساخت.

مرکز توسعه مهارت های آکادمیک ایده، به منظور پاسخ گویی به این نیاز آماده است تا مطالب و متون آموزشی شما را به شکل بسته های آموزشی صوتی، تصویری، و چند رسانه ای تهیه نمایند. بسته های آموزشی تهیه شده در این مرکز این قابلیت را دارند تا در مکان های مختلف بدون نیاز به حضور استاد و عمدتا به شکل خود آموز مورد استفاده قرار گیرند.

بسته های آموزشی تهیه شده حاوی اطلاعاتی در خصوص مشخصات گردآورنده و تهیه کننده، عناوین دروس و بخش ها، آزمون و تست، مثال، نمودار، تصویر و … است. هر بسته آموزشی هدفهای کلی و اختصاصی دارد و در هر بسته آموزشی هدف کلی بسته آموزشی به طور مختصر بیان می شود، و هدفهای خاص نیز برای اجزای خاص بسته، توضیح داده می شود.

بسته‌ی آموزشی کمک می کند که هنرجو یا دانشجو را به هدف تعریف شده برساند. محتوا به گونه ای تنظیم می شود که ارائه محتوا، روشن و منطقی باشد، اطلاعات خوب، سازمان یافته باشد، ساختار ارائه برای استفاده کننده بدیهی باشد، تعاریف و مثالهای لازم در محلهای مورد نیاز آورده شده باشد، پیشرفت ارائه مطالب ، منطقی و خوب تعریف شده باشد، مثالها و تصاویر در حد امکان و متناسب به کار گرفته شده باشد، مثالها با هدف آموزشی متناسب باشد، و میزان دشواری بسته آموزشی با یادگیرندگان هدف، تناسب داشته باشد.

به منظور افزایش هرچه بیشتر کیفیت بسته های آموزشی، گروه گرافیک و طراحی مرکز در کنار کارشناسان آموزش و انفورماتیک در کار تهیه بسته ها همکاری می نمایند. طراحی گرافیکی بسته های آموزشی بصورتی انجام می گیرد که تصویر، رنگ و صوت در جای مناسب استفاده شود و اصول و نکات ضروری در متن یا نرم افزار به خوبی خود را نشان دهند.

در خصوص بسته های آموزشی که بصورت نرم افزارهای چندرسانه ای آماده می شوند، برنامه به گونه ای تهیه می شود که به آسانی مورد استفاده کاربر، دانشجو، و استاد قرار گیرد، برنامه توسط شخصی که کمترین اطلاعات در مورد استفاده از کامپیوتر را دارد. بتواند به کار گرفته شود، کاربران یا دانشجویان به هنگام استفاده از برنامه آموزشی، حداقل میزان نیاز به سرپرست یا مدرس داشته باشند، و اینکه کاربر یا دانشجو فقط شنونده و یا نظاره گر نبوده بلکه به روش پویا و تعاملی به کار گرفته شود و کامپیوتر براساس کارکرد وی مطابق با استراتژیهایی که در برنامه گنجانده شده است اتخاذ تصمیم نماید.

مراکز آموزشی یا مدرسان و افراد شاغل در حوزه تدریس می توانند سفارش خود را جهت تهیه بسته های آموزشی به شکل های نرم افزار چندرسانه ای، فایل های صوتی، فایل های تصویری، کتابچه، فلش کارت های آموزشی و … در سایت ثبت نمایند. کارشناسان ما در کمترین زمان ممکن سفارش شما را بررسی کرده و جهت انجام مراحل بعدی کار با شما تماس خواهند گرفت.