تولید محتوا آموزش مجازی

مدیران مرکز توسعه مهارت های آکادمیک ایده به منظور توسعه خدمات خود در عرصه علم و فناوری آمادگی خود را جهت مشاوره، طراحی و تولید محتوای آموزش مجازی جهت تسهیل فرایند آموزش الکترونیکی اعلام می دارد. به دین منظور اساتید دانشگاهی، مراکز علمی و پژوهشی، و موسسات آموزشی می توانند با کارشناسان ما تماس گرفته و سفارش خود را ثبت نمایند.

مراحل انجام کار به این صورت خواهد بود که در ابتدا فایل ها و اسناد آموزشی از سفارش دهنده تحویل گرفته شده و جهت بررسی امکان پذیری کار مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. پس از تحلیل اولیه توسط کارشناسان ما، جلساتی با سفارش دهنده برگزار می شود تا مراحل کار، زمان بندی و شیوه نامه ها مورد توافق قرار گیرد و تنظیم شود؛ در این بخش اهداف رفتاری و آموزشی نیز مورد توافق طرفین قرار می گیرد.. در گام بعدی تیم تولید محتوا کار خود را آغاز کرده و به گردآوری مواد مورد نیاز مانند عکس، فیلم، متن و … می پردازد. در صورت نیاز جهت تسریع کار و دستیابی به برآیند بهتر، تیم های فرعی در مرکز تشکیل می شود. هنگامی که نسخه اولیه کار آماده شد از سفارش دهنده تقاضا می شود آن را بررسی نموده و نظرات خود را اعلام نماید. آخرین گام تهیه نسخه نهایی براساس پیشنهادات نهایی می باشد.

بعضی از اشکال و انواع محتوای آموزش مجازی عبارتند از تست های آنلاین، فایل های آموزشی الکترونیکی، تمرینات و دورس مجازی و … .