ترجمه اخبار

مراکز علمی و آموزشی که تمایل دارند روند اخبار تخصصی و علمی در خصوص موضوعی خاص را بصورت مداوم دنبال نمایند جز اولین دسته از مشتریان این خدمت هستند. این مراکز با تعیین و تعریف موضوع مورد نظر خود و پس از عقد قرارداد تیمی را در اختیار خواهند داشت که بصورت منظم پایگاههای خبری یا اطلاعاتی خاص را نظارت کرده و در صورت انتشار هر خبر جدید در آن حوزه بلافاصله متن خبر را بصورت ترجمه شده در اختیار سفارش دهنده قرار میدهند.

سازمان های اداری و تجاری نیز که تمایل دارند داده های خبری و اطلاعاتی را در خصوص موضوعات مورد علاقه خود گردآوری، دسته بندی و مستند سازی نمایند می توانند از این خدمات بهره مند شوند.

سومین و عمده ترین گروه مشتریان این خدمت، سایت های خبری و خبرگذاری ها می باشند که با بهره گیری از این سرویس قادر خواهند شد از رقبای خود سریع تر عمل کرده و فرایند خبر رسانی را در سریع ترین زمان ممکن انجام دهند. در این نوع ترجمه، فرد یا سازمان سفارش دهنده صرفا کلمات کلیدی و واژه های اصلی مورد علاقه و یا نیاز خود را به مترجمان ما اعلام می کنند و مترجمان ما خود همزمان هم مسئولیت گردآوری داده و هم ترجمه آن را بر عهده خواهند داشت.

ارائه خدمات در این حوزه هیچ گونه محدویت زمانی نداشته و کارفرما قادر خواهد بود در هر زمان بنا بر نیاز با یکی از مترجمان ما در تماس بوده و درخواست های خود را مطرح و در سریع ترین زمان ممکن و یا به شکل آنی سرویس خود را دریافت نمایند. تیم های ترجمه خبری به گونه ای مدیریت می شوند که امکان دسترسی آنلاین به اعضا در تمام زمان ها و مکان ها فراهم باشد.