ویراستاری

بسیاری از محققان، نویسندگان، دانشگاهیان و افراد مختلفی که با امر نگارش سروکار دارند مایلند جهت صرفه جویی در زمان و یا به منظور بالا رفتن کیفیت کار، متون نگارش شده خود را جهت بازخوانی و اصلاح و بهبود به یک ویراستار بسپارند. کتاب، مجله، پایان نامه، مقالات علمی و خبری و بسیاری از متون دیگر جهت ارائه به مخاطبین باید به آراسته ترین شکل ممکن آماده گردند.

متداول ترین نوع ویراستاری مربوط به متون فارسی می شود که در این نوع کار فرد سفارش دهنده به دنبال روان سازی متن، رفع اشتباهات املایی، انطباق با قوانین نگارشی و یک دست سازی متن است. تجربه سالها کار در این حوزه کارشناسان کانون ترجمه مهارت را قادر ساخته تا کارهای ویراستاری ادبی را به بهترین شکل ممکن انجام داده و آماده سازند.

بخش عمده دیگری از خدمات ویرایش مربوط به ویرایش های متون ترجمه شده انگلیسی می باشد. کانون ترجمه مهارت جهت ویرایش متون ترجمه شده از فارسی به انگلیسی و از انگلیسی به فارسی از کارشناسان خبره زبان بهره گرفته و متون ویرایش شده را در کمترین زمان ممکن جهت تحویل به مشتری آماده می سازد. افرادی که تمایل به استفاده از این سرویس را دارند می بایست حتی الامکان متن اصلی را نیز به همراه متن ترجمه شده ارسال نمایند.

ویراستاران کانون ترجمه مهارت عمدتا بر مسائل نگارشی، گرامری و زیبا شناختی کار تمرکز دارند. اما در صورتی که فرد سفارش دهنده تقاضا نماید کارشناسان کانون ترجمه مهارت متون آماده شده را جهت بررسی و ویراستاری علمی به متخصصان فعال در همان حوزه تحویل می دهد. این دسته از ویراستاران از میان کسانی انتخاب می شوند که بر موضوع متن احاطه کامل داشته باشند و به همین دلیل پذیرش ویراستاری علمی تنها در صورتی انجام می گیرد که کانون به توانایی علمی ویراستار اطمینان کامل داشته باشد. ویراستاران علمی متن را از نظر اعتبار و سندیت، ارزش علمی، ساختار، انطباق با اصول پایه و غیره مورد بررسی قرار میدهند.