تیم های همیار

کانون مهارت با برخورداری از تیم گسترده ای از فارغ التحصیلان دانشگاهی، متخصصان و کارشناسان مختلف و مستعد در نقاط مختلف کشور آماده است جهت انجام پروژه های مختلف در حوزه آموزش و پژوهش و تحقیقات با افراد، گروهها و سازمان های مختلف همکاری داشته باشد. به همین منظور کانون مهارت اقدام به شکل دهی تیم های همیار نموده است. تیم های همیار با داشتن آگاهی از اصول آموزش و پژوهش قادر خواهند بود روند پروژه های آموزشی و تحقیقاتی شما را تسریع بخشند.

بدین منظور کانون مهارت از شبکه متخصصان همکار با مرکز کمک گرفته و با توجه به ضروریات هر پروژه در اولین گام اقدام به تیم سازی می نماید. پس از تعیین افراد تیم، کارفرما مسئولیت های اعضا را مشخص کرده و مرکز متعهد می گردد بنا بر مفاد قرار داد در تمام مراحل کار و تا پایان مورد قرار داد، به روند کاری تیم نظارت داشته و در قبال کارفرما پاسخگو باشد. این تیم ها یا بصورت تیم های کنش گر در فعالیت های فیزیکی و میدانی شما وارد می شوند و یا بصورت تشکیل اتاق های فکر (Think Tank) اقدام به ایده سازی و حل مشکل می نمایند.

اعضا تیم های همیار بواسطه جوان بودن، داشتن تحصیلات دانشگاهی، پویایی و خلاقیت، نشاط و روحیه تعهده شما را قادر خواهند ساخت در کمترین زمان ممکن و با بیشترین بازده و کارآیی پروژه های شخصی و سازمانی خود را پیش ببرید. بعضی از قابلیت های تیم های همیار عبارت است از:

پویایی

خلاقیت و نوآوری در حل مسئله

روحیه تعهد

آشنایی با اصول آموزش

آشنایی با اصول پژوهش و آمار

آمادگی جهت انجام سفرهای کاری

دسترسی مداوم به اینترنت و ارتباط آنلاین همیشگی

آشنایی و تسلط بر زبان انگلیسی

آشنایی با اصول داده کاوی