طراحی جلد

جلد یا نمای ظاهری و خارجی هر اثر مکتوب به نوعی ویترین آن اثر محسوب می شود و تاثیر زیادی بر جذب مخاطب دارد. وجود یک طراحی مناسب برای جلد هر اثر، به مولف و نویسنده آن اثر این نوید را خواهد داد که اثر منتشره مورد توجه قرار خواهد گرفت. در واقع می توان گفت که اولین گام بازاریابی در محصولات مکتوب، طراحی یک جلد زیبا و متناسب است.

جلدهای طراحی شده در مرکز توسعه مهارت های آکادمیک ایده از این مزیت برخوردارند که گرافیست های فعال در این مجموعه در هنگام انجام کار از نظرات همکاران متخصص در امر بازاریابی نیز مشاوره و راهنمایی می گیرند.

در طراحی جلد اولین و مهمترین اصل، پیگیری و تبعیت از نظرات سفارش دهنده است. در کنار این اصل، طراحان مرکز تلاش خواهند کرد تا با استفاده از ترکیبات ساده و نمادهای معنا دار، جلدی زیبا، گویا، خوانا و متناسب با موضوع را تهیه نمایند.