مشاوره

کانون مهارت با بهره گیری از اساتید، متخصصان، و کارشناسان خبره در حوزه های آموزش و پژوهش آمادگی دارد تا در زمینه انجام فعالیت های آموزشی، پژوهشی خدمات مشاوره ای ارائه دهد. خدمات ارائه شده به دو شکل می باشد، در خدمات مشاوره ایمیلی، کارشناسان این مرکز بصورت رایگان و از طریق مکاتبات ایمیلی به سوالات کاربران پاسخ می دهند و در حوزه های زیر راهنمایی های لازم را فراهم می سازند. این مشاوره ها به منظور برآورده ساختن و تحقق وظایف و مسئولیت های اجتماعی گروه انجام می گیرد و کاملا غیرانتفاعی است.

علاوه بر این مرکز آمادگی دارد جهت انجام پروژه های تعریف شده، مشخص و پیچیده تیم های مشاوره ای را به شکل قراردادی در اختیار افراد، گروهها و سازمان ها قرار دهد. بدین منظور کانون مهارت از شبکه متخصصان همکار با مرکز کمک گرفته و با توجه به ضروریات هر پروژه در اولین گام اقدام به تیم سازی می نماید. پس از تعیین افراد تیم، کارفرما مسئولیت های اعضا را مشخص کرده و مرکز متعهد می گردد بنا بر مفاد قرار داد در تمام مراحل کار و تا پایان مورد قرار داد، به روند کاری تیم نظارت داشته و در قبال کارفرما پاسخگو باشد.

بعضی از خدمات ارائه شده توسط تیم مشاوره عبارتند از:

تهیه و تالیف متون آموزشی

تهیه و آماده سازی نرم افزارهای آموزشی

انجام فعالیت های پژوهشی

مشاوره در خصوص روش تحقیق و پژوهش

مشاوره های آماری

مشاوره جهت برنامه ریزی کارگاه ها، سمینارها، و نشست های تخصصی

مشاوره در خصوص راه اندازی وب سایت شخصی، آموزشی، سازمانی

نیازسنجی،‌برنامه ریزی ،‌اجرا و ارزیابی دوره های آموزشی

مشاوره و کمک در تامین و تولید محتوا

داده کاوی

تحلیل داده ها