انگیزه نامه یا بیانیه هدف

انگیزه نامه(Statement of Purpose یا Letter of Intent) از جمله مدارکی است که متقاضیان ادامه به تحصیل در مراکز آموزش خارج از کشور عموما به آن نیاز دارند. بسیاری از دانشگاههای معتبر دنیا به عنوان بخشی از فرایند پذیرش و سنجش دانشجویان متقاضی، از آنها می خواهند در کنار تمامی مدارک دانشگاهی و علمی خود، انگیزه نامه ای را نیز ارائه دهند. انگیزه نامه بدین منظور نگارش و استفاده می شود تا شناخت بیشتری از علائق و میزان اشتیاق فرد برای ادامه تحصیل و پذیرش در یک رشته خاص حاصل شده و مشخص شود که آیا علائق و اهداف یک فرد با ساختار و اهداف یک دانشگاه سازگار می باشد یا نه.

این نامه ها باید بسیار شخصی باشد و بازتاب دهنده ی شخصیت، افکار و اهداف فرد باشد. از این رو، متن بیانیه هدف یا SOP (مخفف Statement of Purpose)، باید به شکل موثری شخصیت، دیدگاه ها و چشم اندازها، نگرش، و اهداف و برنامه های آینده شما را برای تحصیل در دانشگاه و مؤسسه آموزشی مورد نظرتان بیان نمایند. در نگارش انگیزه نامه (SOP) لازم است به مواردی همچون دلیل انتخاب دانشگاه یا مرکز آموزش عالی مورد نظر، برنامه های آینده کاری و آکادمیک، و تاثیر برنامه یا دوره مورد نظر در آینده شما و اثبات لیاقت و شایستگی شما برای پذیرفته شدن در این دوره اشاره شود.

کارشناسان کانون مهارت به شما کمک می کنند تا انگیزه نامه مناسب و قدرتمند تهیه نمایید. خدمات نگارش و ویرایشی ما این امکان را فراهم می سازند تا مطالب و تجربیات و خط سیر زمانی عملکرد شما در گذشته و بیان برنامه ها و اهداف شما برای آینده مشخص شود و نهایتا انگیزه نامه ای خوب که منعکس کننده ویژگی های شخصیتی، استعدادها و علایق شماست فراهم گردد. در انگیزه نامه های نگارش شده سعی می شود در عین پاسخگویی به سؤالات مطرح، نقاط قوت شما را پررنگ و تقویت نموده و دلایل منطقی برای تأخیرها، شکست ها، و تعلل در تحصیل و کار شما بیان نماید تا کمیته پذیرش شناخت مثبتی از شما پیدا کند.

استفاده از خدمات حرفه ای نگارش انگیزه نامه یا بیانیه هدف به شما کمک می کند تا انگیزه نامه یا بیانیه هدفی متمایز و قدرتمند را برای خود فراهم نمایید و شانس خود را برای موفقیت در امر پذیرش بالا ببرید. خدمات ارائه شده در این خصوص به سه شکل ارائه می شوند:

حالت اول، نگارش انگیزه نامه یا بیانیه هدف بصورت کامل: که در این حالت متقاضی پرسشنامه ای را دریافت کرده و پس از تکمیل و ارسال آن برای کارشناسان ما، انگیزه نامه یا بیانیه هدف مربوطه نگارش (در صورت نیاز ترجمه) می شود و برای متقاضی ارسال می گردد؛

حالت دوم، خدمات مشاوره نگارش انگیزه نامه یا بیانیه هدف: که در این حالت متقاضی پس از ارسال تقاضا بصورت اینترنتی یا تلفنی مشاوره و راهنمایی می شود؛

حالت سوم، خدمات ویرایش انگیزه نامه یا بیانیه هدف: که در این حالت انگیزه نامه یا بیانیه هدف توسط متقاضی تهیه شده و صرفا جهت تحلیل و اصلاح و نظر دهی به این مرکز ارسال شده و پس از بازبینی و ارائه توصیه های لازم به درخواست کننده عودت داده می شود.