پژوهش

خدمات بخش پژوهش کانون مهارت از تنوع و تعدد بسیاری برخوردارند. این خدمات از آموزش های اولیه روش تحقیق، پروپوزال نویسی، آشنایی با آمار، و آشنایی با اصول تحقیق شروع شده و تا خدمات مربوط به تدوین و چاپ مقالات علمی پیش می رود. مخاطبین اصلی این خدمات پژوهشگران، اساتید دانشگاهی، دانشجویان دوره های آموزش عالی، مراکز علمی و تحقیقاتی و سازمان های دولتی و غیر دولتی می باشد که دارای پروژه های تعریف شده و مشخص می باشند هست. سابقه حضور در انجام پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی ، تدوین طرح توجیهی و مقالات بین المللی از جمله سوابق مثبت اعضا پژوهشی این مرکز می باشد.

خدمات پژوهشی ما شامل مجموعه ای از مراحل و اقدامات است که بصورت جداگانه و یا پیوسته ارائه می شود. هر یک از فعالیت های تعریف شده دارای یک نقطه آغاز و یک نقطه پایان است که مبنای شروع و پایان کار می باشند. به عنوان اولین گام در فرایند پژوهش، کارشناسان ما محقق را یاری خواهند داد تا فرضیه ها و سوالات مناسبی را در چارچوب موضوع تحقیق تدوین کنند. در گام دوم، تیم های داده کاوی، فرد محقق را در مرور ادبیات و بازخوانی و گردآوری متون مربوطه یاری می دهند. در این مرحله وجود یک مشاور و دستیار به محقق کمک خواهد کرد تا داده ها را به شکل موثر و کارآمد دسته بندی و فشرده سازی نماید.

بسیاری از محققان علیرغم تسلط بر موضوع تحقیق و آشنایی کامل با موضوع مورد مطالعه، آگاهی چندانی با اصول و روش تحقیق نداشته و در بخش تدوین متد و اجزای تحقیق دچار اشتباه می شوند. گاه اشتباه به حدی عظیم و موثر است که باعث می شود پروژه تحقیق ناکام مانده و نتیجه ای حاصل ننماید و یا باعث دوباره کاری فراوان می شود. گاه نیز مشکلات و خطاهای بوجود آمده در تدوین روش تحقیق آنچنان پنهان و به ظاهر کوچک هستند که خود را نشان نمی دهند مگر در زمانی که حاصل پروژه جهت داوری به متخصصان مربوطه سپرده می شود. کارشناسان این مرکز با احاطه کامل بر اصول و روش تحقیق، بخش روشها و مواد مطالعه را مورد بازبینی قرار داده و مشکلات احتمالی را رفع خواهند کرد.

در گام بعدی کار، محققان از مشاوران، راهنمایان و دستیاران استفاده خواهند نمود تا نتایج بدست آمده را به بهترین شکل ممکن ارائه داده و بحث نهایی را به شکل مدون تهیه و تحریر نمایند. در صورت تمایل محقق، این مرکز وی را یاری خواهد داد تا خلاصه کار تهیه شده و به شکل مقاله و یا گزارش جهت ارائه در بخش های مختلف از جمله در مجلات علمی آماده گردد.

دایره فعالیت ها و خدمات پژوهشی این گروه به حوزه تحقیقات کمی محدود نبوده و شامل تحقیقات کیفی نیز می باشد.