تلخیص مقاله

گاهی محقق به مجموعه ای معتبر و ارزشمند از اسناد دسترسی دارد که جهت نگارش یک مقاله علمی مناسب می باشند اما موضوعاتی همچون کمبود زمان مانع از انجام این کار می شود. مرکز توسعه مهارت های آکادمیک ایده آمادگی دارد تا شما را جهت خلاصه سازی و تهیه مقالات معتبر بر اساس شیوه نامه سفارشی شما یاری دهد.

دانشجویان ارشد و دکترا نیز که تمایل داشته باشند از پایان نامه های خود مقالات استاندارد و مناسب استخراج نمایند می توانند با ثبت سفارش در این سایت از این خدمت بهره گیرند. فرایند تلخیص و استخراج داده ها تحت نظر کارشناسان مسلط بر امر تحقیق و مقاله نویسی انجام شده و متن نهایی از هر لحاظ از جهات بخش بندی، رفرنس دهی، چینش و غیره استاندارد می باشد.

شما می توانید متن های فارسی یا انگلیسی خود را تحویل داده و متن نهایی را مطابق میل خود به شکل فارسی و یا انگلیسی دریافت نمایید. به عبارت دیگر، در صورت ارائه یک متن فارسی و درخواست جهت دریافت یک متن انگلیسی، این مرکز علاوه بر فرایند تلخیص، کار ترجمه را نیز انجام می دهد.

در خلاصه نویسی انگلیسی به انگلیسی، و فارسی به فارسی متن صرفا تلخیص می شود اما در خلاصه نویسی انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی علاوه بر تلخیص کار ترجمه نیز انجام می شود.