ثبت سفارش

برای ثبت سفارشات خود می توانید درخواست خود را به آدرس ایمیل info@iskill.ir ارسال نمایید و یا مستقیما از فرم های ثبت سفارش زیر استفاده کنید.

 ثبت سفارش ترجمه و ویرایش
 ثبت سفارش پروژه پژوهشی

بعد از ثبت سفارش مراحل زیر طی خواهد شد:

+ ایمیلی مبنی بر دریافت سفارش به آدرس ایمیلی شما ارسال می شود.

+ کارشناسان ما پروژه شما را بررسی کرده و فاکتور برآورد هزینه و زمان جهت شما ارسال می شود.

+ در مورد پروژه های ترجمه بخشی از متن (۲۵۰ کلمه) به عنوان نمونه کار به همراه فاکتور اولیه ارسال می شود.

+ در مورد پروژه های پژوهشی شماره و مشخصات کارشناس مربوطه که مسئولیت کار شما را مستقیما بر عهده خواهد داشت به همراه فاکتور اولیه اعلام خواهد شد.